Postanowienia ogólne

Stronna www Firmy EM Studio udostępniona pod domenami emstudio.pl oraz em.net.pl zwana dalej Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę EM Studio Elżbieta Stelmaszczyk z siedzibą w Radomsku przy ul. 11 Listopada 40. Poniższy dokument reguluje warunki korzystania z Serwisu przez osoby go użytkujące, zwane dalej Użytkownikami.

Dane, informacje i opracowania zawarte w Serwisie są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.

Dane zamieszczone w Serwisie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność firmy EM Studio lub ich autorów.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz firmy EM Studio, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych i innych są zastrzeżone na rzecz EM Studio. lub na rzecz podmiotów i osób, których materiały – na podstawie współpracy z EM Studio – są udostępniane na stronach Serwisu.

Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Nazwy produktów i firm pojawiające się w Serwisie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Tak Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Żadna część Serwisu nie może być zwielokrotniania, utrwalana ani rozpowszechniana jakąkolwiek techniką bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy EM Studio.

Dozwolone jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych w Serwisie artykułów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wspomnianych odnośników na stronach naruszających prawo, chronione prawem dobra instytucji lub osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Odpowiedzialność

Dane udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym. Firma EM Studio nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność, dokładność i kompletność, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

W szczególności, firma EM Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim linkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
- interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
- niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Postanowienia końcowe.

Firma EM Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu