Projektowanie Graficzne / Ogłoszenia Prasowe

Na podstawie naszych doświadczeń z wieloma klientami proponujemy wykonanie ogłoszeń prasowych do dowolnych gazet czy periodyków. Nasze ogłoszenia publikowane były m.in. w Parkiecie, Pusie Biznesu, Muratorze, Plonie, Ogrodniku Polskim czy Dzienniku Łódzkim i wielu innych.

Czy nie zdarzało się, że zleciliście Państwo reklamę do czasopism, natomiast efekt nie był wystarczająco zadowalający? Wdrożony przez nas proces tworzenia ogłoszeń prasowych pozwala na wyeliminowanie problemów oraz pełną kontrolę nad realizacją projektu.

Proces

Specyfikacja zamówienia

W ramach zlecenia produkcji ogłoszenia prasowego, wraz z przesłanymi materiałami i specyfikacją przesłane również zostaną namiary na publikator (czasopismo, w którym ma się ukazać ogłoszenie).
Pozwoli to nam na weryfikację technicznych aspektów przygotowywanego ogłoszenia oraz otworzy kanał komunikacyjny między nami.

Tworzenie i akceptacja

Na podstawie zlecenia zespół graficzny przygotuje różne warianty ogłoszenia i prześle je drogą elektroniczną do akceptacji. Na podstawie uwag i sugestii klienta wypracowana zostanie ostateczna wersja ogłoszenia, która następnie jest przygotowywana do ostatecznej akceptacji.

Publikacja

Po zaakceptowaniu przesyłamy odpowiednie pliki w odpowiednim formacie bezpośrednio do wydawnictwa. Daje to dużą wygodę i pewność efektu. Często kontaktujemy się z wydawnictwem w celu upewnienia się, że otrzymali oni nasze ogłoszenie poprawnie. Klient jest również powiadamiany na bieżąco, co pozwala na kontrolowanie publikacji.

Koszystając z naszego doświadczenia zapraszamy do współpracy. Przedstawimy Państwu atrakcyjne warunki.