Informacje Ogólne

Firma EM Studio szanuje prywatność Użytkowników serwisu emstudio.pl poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych dbając przy tym aby gromadzone dane osobowe nie dostały się w ręce osób trzecich.

Gromadzone dane osobowe

Użytkownicy korzystający z serwisu emstudio.pl, pozostają anonimowi do momentu, aż sami nie zdecydują się udostępnić swoich danych osobowych poprzez formularz kontaktowy.

» Poprzez formularz kontaktowy gromadzimy takie dane osobowe jak: imię nazwisko, nazwę firmy, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Dane te są wykorzystywane do przygotowanie oferty i przetwarzania zapytania przesłanego do firmy EM Studio. Dane nie są udostępniane osobom trzecim.

» Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w formularzu należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów firmy EM Studio.

» Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu,dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

» Dostęp do gromadzonych danych osobowych, mają tylko upoważnieni pracownicy firmy EM Studio.

Cookies

» Serwis EM Studio wykorzystuje mechanizm „cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu.

» Firma EM Studio używa cookies w celu zebrania ogólnych informacji statystycznych, w żaden sposób nie identyfikuje na ich podstawie tożsamości konkretnych użytkowników.

» Cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

» Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

Informacje końcowe

» Firma EM Studio zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Zmiany będą publikowane w tym dokumencie.

» W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem email biuro@emstudio.pl